O nás

Zabýváme se především realizací terénních úprav a zemních prací, s nimiž máme dlouholeté zkušenosti, dále pak odvozem a následnou likvidací všech druhů odpadů, vyjma nebezpečných (živnostenského, stavebního, komunálního a velkoobjemového odpadu). Veškeré odpady třídíme a separujeme na znovu využitelné složky a ostatní odpady, které následně likvidujeme na příslušných skládkách. Dále nabízíme drtě všech frakcí a jiné zahradnické a stavební materiály.

Snažíme se zákazníkům nabídnout komplexní řešení jejich představ a požadavků. Časová pružnost a flexibilita je pro nás samozřejmostí

Našim hlavním cílem je spokojený zákazník, kterému chceme poskytnout kvalitní služby s rychlou dodací lhůtou.

Veškeré naše služby provozujeme v souladu s platnou legislativou, tedy se souhlasem Krajské hygienické stanice, zastupitelstvem místního úřadu a Krajského úřadu středočeského kraje.

Za účelem efektivního nakládání s Vašimi odpady při splnění legislativních požadavků Zákona o odpadech… a směrnic EU o snižování podílu odpadů ukládaných na skládkách se snažíme maximum převzatých odpadů roztřídit tak, aby na skládky mířily jen ty odpady, které už nejsou žádným způsobem recyklovatelné, popř. využitelné.

Standardní součástí našich služeb je předání výpisu z evidence odpadů, převzatých a dále naší firmou využívaných nebo odstraňovaných, a to nejpozději do 25.2. následujícího roku nebo v případě potřeby na vyžádání i dříve - např. po ukončení akce apod... Tento výpis z evidence odpadů Vám slouží jako ucelený doklad o řádném předání odpadů k jejich dalšímu využití nebo odstranění v souladu se zákonem (například ke kolaudaci), a zároveň ho můžete využít jako kompletní podklad pro zhotovení Vaší evidence a Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona č.185/2001 Sb. a vyhlášek č.381 a 383 / 2001 Sb.